อาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ – นม

June 11, 2017 admin 0

การที่จะทำให้โคไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เนื้อหรือนมเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องของอาหารนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้โคเหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการของผู้เลี้ยงได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การให้อาหารโคจึงจำเป็นต้องมีประเภทอาหารที่ให้คุณประโยชน์หลากหลาย

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสำหรับใช้เอง

May 29, 2017 admin 0

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการหมักบ่มของตัวสารอินทรีย์ด้วย จุลินทรีที่เป็นตัวทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้เกิดการสลายตัว เน่าเปื่อยและผุพังไปในบางส่วน จะทำให้ได้ปุ๋ยมีลักษณะดำคล้ำ เป็นผงๆ เม็ดละเอียด ส่วนมากแล้วจะนำเอาไปปรับปรุงดินหรือให้สารอาหารที่ดีแก่พืช ซึ่งการทำแบบพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแม้แต่นิดเดียว