Farm

การเลือกสายพันธุ์ ให้สำหรับการทำฟาร์มไก่

การทำฟาร์มไก่มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าคนที่เลือกทำนั้นจะทำฟาร์มไก่ประเภทไหน อาทิ ฟาร์มไก่ไข่, ฟาร์มไก่เนื้อ เป็นต้น

เลือกพื้นทำฟาร์มให้เหมาะสม

การที่จะทำฟาร์มประเภทใดประเภทหนึ่งให้ประสบความสำเร็จนอกจากเรื่องความสามารถของตัวคนทำ การศึกษาหาความรู้รายละเอียดต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ในการทำฟาร์มแล้ว เรื่อง

ความพิเศษของผักไฮโดรโปนิกส์

การที่คนเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งที่เราจะทานเข้าไปในแต่ละวันด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผักกับผลไม้ที่เป็นอาหารซึ่งให้

ทำฟาร์มวัวนมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ฟาร์มวัวนมถือว่าเป็นการทำเกษตรอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมาโดยตลอด เพราะนมวัวจัดว่าเป็นนมที่มีคุณค่าต่อร่างกายคนเรา