Author: admin

September 23, 2017 Off

การเลือกสายพันธุ์ ให้สำหรับการทำฟาร์มไก่

By admin

การทำฟาร์มไก่มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าคนที่เลือกทำนั้นจะทำฟาร์มไก่ประเภทไหน อาทิ ฟาร์มไก่ไข่, ฟาร์มไก่เนื้อ เป็นต้น

August 23, 2017 Off

เลือกพื้นทำฟาร์มให้เหมาะสม

By admin

การที่จะทำฟาร์มประเภทใดประเภทหนึ่งให้ประสบความสำเร็จนอกจากเรื่องความสามารถของตัวคนทำ การศึกษาหาความรู้รายละเอียดต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ในการทำฟาร์มแล้ว เรื่องของการเลือกพื้นที่สำหรับทำฟาร์มก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว บ่อยครั้งต่อให้จะมีความรู้ความสามารถดีขนาดไหนแต่ถ้าหากพื้นที่ที่ใช้ในการทำฟาร์มไม่ได้มาตรฐาน อย่างที่ควรหรือไม่เหมาะสมกับการนำพื้นที่ดังกล่าวมาทำเป็นฟาร์ม มันก็ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จเอาเสียง่ายๆ เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเลือกพื้นที่ในการทำฟาร์มจึงจำเป็นต้องมีหลักที่ดีด้วยเหมือนกัน

July 23, 2017 Off

การทำฟาร์มออร์แกนิคคืออะไร ทำอย่างไร

By admin

จากการที่ในยุคปัจจุบันเรื่องของการรักสุขภาพมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คนเราหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินเป็นหลัก เรียกได้ว่าต่อให้ยอมเสียเงินเพิ่มอีกหน่อยแต่ถ้าหากว่าได้ของที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้การทำฟาร์มออร์แกนิคจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าสินค้าประเภทออร์แกนิคจะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป แต่สำหรับคนที่รักในสุขภาพของตนเองก็ยินดีที่จะจ่ายอยู่แล้ว

June 11, 2017 Off

อาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ – นม

By admin

การที่จะทำให้โคไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เนื้อหรือนมเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องของอาหารนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้โคเหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการของผู้เลี้ยงได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การให้อาหารโคจึงจำเป็นต้องมีประเภทอาหารที่ให้คุณประโยชน์หลากหลาย

May 29, 2017 Off

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสำหรับใช้เอง

By admin

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการหมักบ่มของตัวสารอินทรีย์ด้วย จุลินทรีที่เป็นตัวทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้เกิดการสลายตัว เน่าเปื่อยและผุพังไปในบางส่วน จะทำให้ได้ปุ๋ยมีลักษณะดำคล้ำ เป็นผงๆ เม็ดละเอียด ส่วนมากแล้วจะนำเอาไปปรับปรุงดินหรือให้สารอาหารที่ดีแก่พืช ซึ่งการทำแบบพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแม้แต่นิดเดียว