อาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ – นม

June 11, 2017 admin 0

การที่จะทำให้โคไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เนื้อหรือนมเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องของอาหารนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้โคเหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการของผู้เลี้ยงได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การให้อาหารโคจึงจำเป็นต้องมีประเภทอาหารที่ให้คุณประโยชน์หลากหลาย