แนวทางของเรา

fotter-web


คุณจำเป็นต้อง ปรับปรุงดินของคุณหากไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับพืชผล คุณไม่ควรวางพืชในดินและควรทดสอบดินก่อนที่จะเริ่มทำฟาร์มของคุณเอง สารเคมีจากสถานที่อื่นๆ อาจซึมเข้าไปในดินของคุณและอาจไม่มีความสมดุลของสารอาหารในการสนับสนุนชีวิต ของพืชที่อยู่ในพื้นที่สวน คำนึงถึงสภาพอากาศ การปลูกพืชชนิด ใดในฟาร์มของคุณ สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของคุณมีผลต่อพืชเกษตร คุณจะต้องเลือกพืชที่ให้ผลตอบแทนดีในสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของคุณ พื้นที่ต้องมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันเพื่อรองรับพืชหลากหลายชนิดในการ ปลูกและลดปริมาตรการตายของพืชได้มากขึ้น เยี่ยมชมตลาดของเกษตรกรในท้องถิ่นเกษตรกรใน พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีเทคนิคในการทำเกษตรและสวน ดังนั้นคุณควรสอบถามเพื่อความรู้ในการทำสวนในพื้นที่ของคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงพืชที่ปลูกพืช และคำแนะนำของชาวบ้าน คือประสบการณ์ที่ดีต่อการนำมาใช้ให้ถูกทางและลดโอกาสผิดพลาดในการทำสวนของ คุณอีกด้วย ปลูกพืชของคุณสำหรับฟาร์มควร เพาะปลูกพืชในพื้นที่กว้างและควรมีระยะห่างระหหว่างพืชเพื่อช่วยยับยั้งการ โจมตีของเชื้อราตามธรรมชาติ ยกส่วนของดินขึ้นเล็กน้อยจากพื้นดินทำยาวเป็นแถวตรงเพื่อใช้เป็นทางเดินการ เลือกเมล็ดเพาะปลูกควรคัดเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ปราศจากโรคและไข่แมลงคุณจำเป็นต้องใช้ปุ๋ย ที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนหรือคาร์บอนซึ่งสามารถได้มาจากห้องครัวของคุณเอง ซึ่งเป็นของเสียที่มีสีเขียวเช่นผักใบเขียวเก่าจากครัว แล้วทำการผสมชั้นดิน 4 ถึง 6 นิ้ว ประมาณ 2 เดือนปุ๋ยหมักของคุณควรพร้อมที่จะใช้เป็นปุ๋ย ให้น้ำพืชของคุณเป็นประจำ ปริมาณน้ำที่ปลูกพืช ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ดีที่สุดคือให้น้ำในตอนเช้า พื้นดินจะเย็นและมีลมแรงน้อยในตอนเช้าทำให้น้ำมีโอกาสที่ดีที่สุดในการเข้า ถึงพืชของคุณ พืชที่อายุน้อยกว่าอาจจำเป็นต้องได้รับน้ำสองครั้งต่อสัปดาห์ กวาดสวนของคุณคุณจะต้องกวาดสวนด้วย ตัวเองเป็นประจำเพื่อกำจัดวัชพืชและคุณจะต้องเข้าไปในสวนของคุณเองและดึง วัชพืชที่รากคุณอาจต้องใช้เครื่องมือเช่นจอบและคุณควรสวมถุงมือในการทำ ถ้าคุณไม่สามารถทำเองได้ให้ลองคิดถึงการจ้างเด็กในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ ช่วยในการทำสวน