อาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ – นม

การที่จะทำให้โคไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เนื้อหรือนมเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องของอาหารนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้โคเหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการของผู้เลี้ยงได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การให้อาหารโคจึงจำเป็นต้องมีประเภทอาหารที่ให้คุณประโยชน์หลากหลาย ซึ่งแต่ละแหล่งอาหารของโคสามารถแยกออกได้ดังนี้

  1. แหล่งอาหารพลังงาน – ส่วนมากแล้วจะเป็นผลพลอยได้จากพืชที่ให้พลังงานได้สูง แต่มีโปรตีนกับไขมันไม่สูงมาก อาทิ มันเส้นหรือมันอัดเม็ด, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ปลายข้าว, รำละเอียด, รำข้าวสาลี, กากน้ำตาล เป็นต้น
  2. แหล่งอาหารโปรตีน – จะให้โปรตีนกับสัตว์ได้มากถึง 18% แต่พลังงานในอาหารก็จะมากน้อยต่างกันออกไป โปรตีนที่ได้จากสัตว์จะย่อมดีกว่าที่ได้จากพืช แต่ก็จะแพงกว่า อาทิ ปลาป่น, ถั่วเหลืองที่สามารถแบ่งออกได้เป็น เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง กากเต้าหู้, เมล็ดฝ้ายและกากเมล็ดฝ้าย, กากเมล็ดทานตะวัน, กากมะพร้าว, เมล็ดนุ่นและกากเมล็ดนุ่น, กากข้าวมอลท์, รำถั่วเขียว, กากเมล็ดปาล์ม, กากยางพารา, กระถินแห้ง, ถั่วไมยราแห้ง, ยูเรีย, ใบมันสำปะหลังแห้ง
  3. แหล่งอาหารแร่ธาตุ – จะเป็นแร่ธาตุเข้มข้นกับสำเร็จรูป หาซื้อได้ทั่วไป