ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสำหรับใช้เอง

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสำหรับใช้เอง

May 29, 2017 Off By admin

ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากการหมักบ่มของตัวสารอินทรีย์ด้วย จุลินทรีที่เป็นตัวทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุให้เกิดการสลายตัว เน่าเปื่อยและผุพังไปในบางส่วน จะทำให้ได้ปุ๋ยมีลักษณะดำคล้ำ เป็นผงๆ เม็ดละเอียด ส่วนมากแล้วจะนำเอาไปปรับปรุงดินหรือให้สารอาหารที่ดีแก่พืช ซึ่งการทำแบบพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแม้แต่นิดเดียว

  1. เอาเศษพืชและมูลสัตว์ต่างๆ ผสมกันตามอัตราส่วน 100 : 10 จากนั้นก็กองให้เป็นชั้น แต่ละชั้นจะเต็มไปด้วยเศษพืชที่ถูกรดน้ำจนชุ่มแล้วเกิดการอิ่มน้ำ ก่อนโรยทับด้วยมูลสัตว์
  2. ทำการกองปุ๋ยหมักด้วยการแยกวัสดุที่ไม่เกิดการย่อยสลายออก จากนั้นนำเศษวัสดุหรือเศษพืชที่สามารถหามาได้กองบนดินในคอกหรือตรงหลุมโดยเลือกกองเป็นชั้นสลับกันไป เริ่มจากล่างสุดกองเศษพืชตามขนาดพื้นที่สูงประมาณ 25 ซม.
  3. รดน้ำให้ชุ่มที่สุดแล้วอัดให้แน่นหนา ทำให้น้ำซึมเข้าไปในเศษกองดังกล่าว
  4. ทำการโรยทับด้วยสารเร่งต่างๆ อาทิ ปุ๋ย มูลสัตว์ หรือดินตามน้ำหนักเศษพืชต่อมูลสัตว์ในอัตราส่วน 5:1
  5. ทำการเรียงสลับจนได้กองสูง 1 เมตร โรยดินหนา 1 นิ้ว ตรงชั้นบนสุด ใช้เวลา 5-7 เดือน