การเลือกสายพันธุ์ ให้สำหรับการทำฟาร์มไก่

การทำฟาร์มไก่มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าคนที่เลือกทำนั้นจะทำฟาร์มไก่ประเภทไหน อาทิ ฟาร์มไก่ไข่, ฟาร์มไก่เนื้อ เป็นต้น ซึ่งเทคนิคในการเลือกทำฟาร์มไก่แต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเลือกเลี้ยงของคนๆ นั้น ถึงกระนั้นพื้นฐานในการทำฟาร์มไก่ให้ประสบความสำเร็จ ก็มีลักษณะไม่ได้ต่างกันโดยพื้นฐานของคนที่ต้องการทำฟาร์มไก่ก็ต้องทำดังนี้
1. จัดหาพื้นที่สำหรับการเลี้ยงพร้อมการสร้างโรงเรือนที่เหมาะสมในการเลี้ยง เช่น ไก่ไข่ก็อาจต้องทำพื้นที่ให้ไก่ได้ออกไข่ทุกวัน ไก่เนื้อก็อาจทำพื้นที่ให้ไก่ได้เดิน วิ่ง ออกกำลังเพื่อให้เนื้อแข็งแรง ขายได้ราคาดี เป็นต้น
2. การให้อาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ไก่ทุกตัวเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยอาหารที่ให้ก็ควรให้ในลักษณะที่เหมาะสม ไม่ใช้สารเร่งหรือให้อาหารที่มีสารเคมีมากจนเกินไปไม่อย่างนั้นจะส่งผลต่อผู้บริโภคอีกด้วย ส่วนเทคนิคการให้อาหารอย่างหนึ่งก็คือควรให้อาหารแบบน้อยๆ แต่แบบเรื่อยๆ แบ่งเวลาในการให้เหมาะสม
3. เลือกสายพันธุ์ไก่ตามที่ได้ศึกษามาอย่างถ้วนถี่ เพราะไก่แต่ละพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นพร้อมเทคนิคการเลี้ยงต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นหากมีข้อสงสัยในการเลี้ยงก็ควรทำความเข้าใจให้ถ้วนถี่