Farming And Agriculture

ฟาร์มและสวนเป็นระบบการจัดการผลิตเชิงนิเวศที่ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฏจักรชีวภาพ

ทดสอบดินของคุณ

คุณจำเป็นต้องปรับปรุงดินของคุณหากไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับพืชผล คุณไม่ควรวางพืชในดินและควรทดสอบดินก่อนที่จะเริ่มทำฟาร์มของคุณเอง สารเคมีจากสถานที่อื่นๆ อาจซึมเข้าไปในดินของคุณและอาจไม่มีความสมดุลของสารอาหารในการสนับสนุนชีวิตของพืชที่อยู่ในพื้นที่สวน

คำนึงถึงสภาพอากาศ

การปลูกพืชชนิดใดในฟาร์มของคุณ สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของคุณมีผลต่อพืชเกษตร คุณจะต้องเลือกพืชที่ให้ผลตอบแทนดีในสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของคุณ พื้นที่ต้องมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันเพื่อรองรับพืชหลากหลายชนิดในการปลูกและลดปริมาตรการตายของพืชได้มากขึ้น

เยี่ยมชมตลาดของเกษตรกรในท้องถิ่น

เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีเทคนิคในการทำเกษตรและสวน ดังนั้นคุณควรสอบถามเพื่อความรู้ในการทำสวนในพื้นที่ของคุณ สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงพืชที่ปลูกพืช และคำแนะนำของชาวบ้าน คือประสบการณ์ที่ดีต่อการนำมาใช้ให้ถูกทางและลดโอกาสผิดพลาดในการทำสวนของคุณอีกด้วย

ปลูกพืชของคุณ

สำหรับฟาร์มควรเพาะปลูกพืชในพื้นที่กว้างและควรมีระยะห่างระหหว่างพืชเพื่อช่วยยับยั้งการโจมตีของเชื้อราตามธรรมชาติ ยกส่วนของดินขึ้นเล็กน้อยจากพื้นดินทำยาวเป็นแถวตรงเพื่อใช้เป็นทางเดินการเลือกเมล็ดเพาะปลูกควรคัดเมล็ดพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ปราศจากโรคและไข่แมลง

Gallery Farm

Agriculture Recommend

การทำเกษตรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบรวมความสมดุลทางนิเวศวิทยาความอุดมสมบูรณ์ของดินการปลูกพืชหมุนเวียนและควบคุมศัตรูพืช

เริ่มกองปุ๋ยหมัก

คุณจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนหรือคาร์บอนซึ่งสามารถได้มาจากห้องครัวของคุณเอง ซึ่งเป็นของเสียที่มีสีเขียวเช่นผักใบเขียวเก่าจากครัว แล้วทำการผสมชั้นดิน 4 ถึง 6 นิ้ว ประมาณ 2 เดือนปุ๋ยหมักของคุณควรพร้อมที่จะใช้เป็นปุ๋ย

ให้น้ำพืชของคุณเป็นประจำ

ปริมาณน้ำที่ปลูกพืชขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ดีที่สุดคือให้น้ำในตอนเช้า พื้นดินจะเย็นและมีลมแรงน้อยในตอนเช้าทำให้น้ำมีโอกาสที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพืชของคุณ พืชที่อายุน้อยกว่าอาจจำเป็นต้องได้รับน้ำสองครั้งต่อสัปดาห์

กวาดสวนของคุณ

คุณจะต้องกวาดสวนด้วยตัวเองเป็นประจำเพื่อกำจัดวัชพืชและคุณจะต้องเข้าไปในสวนของคุณเองและดึงวัชพืชที่รากคุณอาจต้องใช้เครื่องมือเช่นจอบและคุณควรสวมถุงมือในการทำ ถ้าคุณไม่สามารถทำเองได้ให้ลองคิดถึงการจ้างเด็กในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยในการทำสวน

Contact Us

ติดต่อผู้ประสานงานของเรา อีเมลเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อเรา

Write Us

Ewent Farm 595 Westport Ave Norwalk, CT 06851

Email Us

support@ewent.org

Call Us

1-888-737-**** Monday – Friday 9 a.m. to 7 p.m. (EST)

Recent Articles

เลือกพื้นทำฟาร์มให้เหมาะสม

การที่จะทำฟาร์มประเภทใดประเภทหนึ่งให้ประสบความสำเร็จนอกจากเรื่องความสามารถของตัวคนทำ การศึกษาหาความรู้รายละเอียดต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ในการทำฟาร์มแล้ว เรื่อง

การทำฟาร์มออร์แกนิคคืออะไร ทำอย่างไร

จากการที่ในยุคปัจจุบันเรื่องของการรักสุขภาพมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คนเราหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินเป็นหลัก เรียกได้ว่าต่อให้

อาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ – นม

การที่จะทำให้โคไม่ว่าจะเป็นพันธุ์เนื้อหรือนมเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของอาหารนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้โคเหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถให้ผลผลิตเป็นไป